Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Sản phẩm ngẫu nhiên

Vở 10 GIỎI
Prices: Giá thỏa thuận
HP - G42 396TX
Prices: 18 718 000 VNĐ

Bộ Sách giáo khoa lớp 8
Prices: 124 200 VNĐ

Bộ Sách giáo khoa lớp 7
Prices: 114 500 VNĐ

Bộ Sách giáo khoa lớp 6
Prices: 97 700 VNĐ

Tháng phát hành sách giáo dục giảm giá 5% - 10%

PDF.InEmail

Từ ngày 20/05/2011đến ngày 30/06/2012

Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định tổ chức Tháng phát hành sách giáo dục phục vụ hè, bán giảm giá cho học sinh từ 5% đến 10%.